Eiendomsutvikling- og entreprenørskap

Bolig- eiendomsutvikling og entreprenørskap

BEIAS gruppen AS er morselskapet i BEIAS gruppen som jobber innenfor fagområdene bolig- og eiendomsutvikling, salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. BEIAS gruppen har som oppgave å videreutvikle selskapene i gruppen, forvalte de verdier som skapes i datterselskapene og ha eierinteresser i annen relevant virksomhet av strategisk betydning for kjernevirksomheten. I sum har konsernet ca 60 ansatte, med bolig- og eiendomsutvikling som primærområder.

Vår filosofi er at alle selskapene i gruppen skal ha ulike oppgaver og spisskompetanse,men skal spille på lag og utnytte felles ressurser. I sum representerer gruppen en unik tyngde innenfor våre fagområder. For våre kunder og samarbeidspartnere innebærer dette trygghet for de produkter vi leverer, og at vi alltid er til stede ved behov.

Vi har eksistert siden 1992, har base i Hamar, og har gjennom årenes løp utviklet en sunn og solid økonomi. Vi har for lenge siden erkjent at for å lykkes i vår fremgang er vi avhengige av å ha dyktige og motiverte medarbeidere og samarbeidspartnere rundt oss. Derfor ønsker vi å legge forholdene best mulig til rette for at de skal trives, både i form av et trygt og godt sosialt arbeidsmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver som gir egenutvikling og tett samarbeid. På denne måten har vi blitt en attraktiv arbeidsgiver og tiltrekker oss den beste kompetansen. Dette gjør oss til en naturlig samarbeidspartner for flere og flere.

Selskaper i BEIAS gruppen

Konsernspiss:
BEIAS gruppen AS

Datterselskaper:
NORDBOLIG Hamar AS
NORDBOLIG Elverum AS
NORDBOLIG Innlandet AS
NORDBOLIG Tomteutvikling
NORDBO Element AS

Tilknyttede selskaper:
BRUMUNDDAL Eiendom AS
DAMHAGEN Eiendom AS
AAKER Eiendom AS
MARTODDEN Utbygging 2 KS

Andre selskaper:
BEIAS Invest AS

Les mer her >>

BEIAS gruppen as

Postadresse:
Postboks 4234
2307 Hamar

Besøksadresse:
Hertzbergs gate 34
2318 Hamar

Tlf:   40 00 28 90
Faks:   62 52 92 89
E-post   oddvar@beias.no
 
GPS:
Lat:   60.80020º N
Lon:   11.07556º E

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no